Akkor próbáljuk meg, vegyünk új lendületet, mint Vejtey, a nagy kombinátor,
aki tőle szokatlan módon napok óta depressziós volt, és csak sóhajtozott,és
magában beszélt, hogy szólok nekik, mégiscsak a bárátaim,..majd erre az
ötletr
e csóválta a fejét, mint aki rossz hírt kapott, hogy rögtön
revideálja is nézetét: dehogy szólok, hát nem vagyok én hülye, ...és minél
többet meditált, annál tanácstalanabb lett, hogy mit is tegyen,...hogy
elhatározza, e rettenetesen fontos kérdésben dönts
ön a szerencse, ..és
feldobott egy tízforintost, hogy pörögjön az érme a levegőben, hogy aztán
persze egyenesen a tetőn landoljon hogy Vejteynek létrát kellett
kölcsönöznie, hogy megtapasztalja, fej jött ki, esetleg írás, ...és a tetőn
rögtön szívnyomást
érzett, hogy az anyja keservit, hát hej, most hívhatom el
a fiúkat, ..és ahogy a Négycsöcsűbe igyekezett, útközben magában imádkozott,
hogy csak ne érjenek rá, uram, add, hogy ne érjenek rá, ...de hiába,
Vejteynek a megrögzött ateistának az imáját nem hall
gatta meg a teremtő, és
alig kezdett bele Vejtey a mondókájába, hogy fiúk, szombaton vállalati
muril lesz nálunk, sportnap, eljöttök-e, . .a mondatra Vankó bátyánk kezdett
el ocsúdni, és lelkesedni, hogy fiam, lesznek ott lányok is, ...hogy Vejtey,
aki kis
ügyekben nem szokott hazudni, fejet vakart, és hümmögni kezdett,
hogy előfordulnak ott is, lányok mindenütt vannak, ...hogy kacska kezű Matyi
a tenyerébe köpött, hogy úgy üvöltse, hogy én elmék, addig sem vagyok
otthon, ...és hogy még egy rettenetesen fon
tos kérdés elhangozzék
Bartustól,akit megint erőst bántalmazott hipochondriája, ho azt mondja,
ígérd meg, nem lesznek malárialázterjésztő szúnyogok. Azt hiszem, azok most
nem lesznek, jövendölte Vejtey, aki rettenetes vészjóslóan csak anynyit
kért, hogy fi
úk, mondanom nem kell, itten
tisztességes viselkedést várok, hát a munkámról van szó, ....öreg, felelték
erre a fiúk, erról több szó ne is essék közöttünk. Hatórai indulást
beszéltek meg (Vejtey természetesen kicsit korábbi időpontot mondott, hátha
valakit
a korai kezdés elriaszt), de a fiúk becsületére váljék, időben
befutottak, hat óra három perckor még T. doki is a Négycsöcsű elé, hogy
Skubi, a bandzsa csapos, aki úgydöntött, a fiúkkal tart,gyorsan kitöltsön
egykört, hogy sportolás előtt egy pofa sör nem
árthat. Használhatott volna
többes számot is, hiszen gyorsan dőltek befelé a sörök, hogy azt mondja T.
doki, ilyen nagy melegben végzetes a folyadékvesztés, mink meg
sportolni megyünk, ott duplán végzetes ...és hát ittak szépen nyakalták,
befele a sört, c
sak Bartus vacakolt picinyit, Bartus, aki különös harcot
indított a szúnyogok ellen, Bartus, aki úgy olvasta, a leányszúnyogok ki nem
állják a paradicsom, a fokhagyma és a citrom illatát, ...és már három napja
citromlével kenegette a bőrét, és kilószám ett
e a paradicsomot a
fokhagymával, amitől persze pokolian égett a gyomra, hogy szódabikarbónát
evett hozzá, amitől szinte folyamatosan büfizett, hogy nem lehetett
megmaradni a közelében, . .......... . és ez a Bartus alig ivott kis sört,
rögtön lelkiismeretf
urdalása lett, és félt, mi van, ha a sőr elnyomja neki a
fokhagyma illatát, hogy megint hagymát rágott és paradicsomot és
szódabikarbonát, hogy a fiúk úgy döntöttek velük egy kocsiba nem jöhet
jöjjön inkább külön taxival. És a fiúk parádésan tiz órára megi
s érkeztek a
pályákhoz, ahol már gyűlt a mezőny, hogy T. dokit aki már csak tántorgott,
rögtön beirták a biliárdozók mezőnyébe, ahol T. dokinézegette a
versenyzőtársakat, és abszolúlt váratlanúl, mindenkit okított, a
golyomandinerezésről tartott kissebb na
gyobb előadást, könyököket igazított,
hogy ne fogd olyan erősen te mamlasz, .... hogy a vállalati emberek érezzék
egészen nagy profi érkezett hozzájuk, .... hogy mielött az asztalhoz lépett
volna, T. doki még arcokat paskolt, éa autogrammokat osztogatott é
s
szakadatlanul pálinkát vedelt, és harsogott: látom féltek nagy melegben
pálinkát inni, pedig babona az, lám, az aratók is isznak mégis a búza
fekszik el, nem ők, ...és újabb pálinkákat ivott meg, T doki és peckesen az

asztalhoz lépett, most figyeljetek
marhák, már tónusban vannak az izmaim, az
úr legyen irgalmas hozzátok ..... és hosszasan krétázni kezdte a dákót, hogy
marhák , jó szerszám egyenlő jó lökés, és tovább krétázott, majd billegni
kezdett az asztalnál, és szemet mereszgetett, és szemet dőrzsöl
t, hogy a T.
doktor kőrnyékén sertepertélő Vejtey a fülébe súgta , hogy lökjél már, doki,
de elöbb még T. doki tartozott egy ünnepélyes beismeréssel, hogy cseszd meg,
nem látom a golyókat, .... aztán újabb szemdőrzsölés után beismerte
tulajdonképpen az asz
talt se látja tökéletesen, hogy felsóhajtott, vezess a
tett szinhelyére barátom. . . . és Vejtey remegő térddel az asztalhoz
kísérte, irányba állította, hogy T. doki egy határozott mozdulattal
felszakitotta a posztót, de nem esett ettől kétségbe, a felszak
adt posztóra
köpött, és visszanyomta a helyére, hogy, . harsogjon, hogy már nem is
látszik, egy ilyen hülye asztalnak direkte használ is, ha alulrol
levegőzik a matéria, . . . majd egy , még hatarozottabb mozdulattal kilötte
a golyót, hogy a bokrokban kell
ett keresgetni, hogy T. doki a szabályzatból
idézett, hogy lökés közben egy Vejtey megzavart, a nyakamba lihegett, a
lökés nem számít, . . . hogy harmadjára is nekifeszült, hatalmasat lökött,
hogy a golyók száguldozni kezdtek az asztalon, es a csikosak szép
en
egyenként a lukakba hullottak, hogy az emberek összeölelkeztek, hogy apám,
egyetlen mozdulattal mind lecsűrte, hogy T. doki enyhén, mint fáradt
karmester, meghajolt, de a mozdulattól az asztalra zuhant, hogy gyorsan el
is aludt , hogy saját horkolására
riadjon, hogy mi az, mi az, mi az . . . és
csatlakozzon a tekézők lelkes kis csapatához, hogy ott is, mindenre legyen
megjegyzése, ho áááá, pancserek, hogy azért a biliárd okan már volt
respektje, hogy csak alig kapacitálják, hogy mutasd meg nagyokos, ...
de
elötte még történt egy s más, T. doki apró gugolásokat végzett, hogy hej, a
bemelegítés rendkívűl fontos, még melegben is be kell melegiteni, könnyű
megrándúlni, hogy utána nyomogatni kezdte a golyót, hogy az ember így érzi
meg a súlyát, hogy foghegyrő
l hátra szoljon Vejteynek, hogy barátom, hogy
lehet ez ilyen kúrva nehéz ( mint a mártogató pecások élete ) és ......hogy
végre noszogatni kezdték, hogy tessék gurítani, . . és nekilépett
T. doki, közben kiabált, hogy elkapta a fonalat, . .......... . és
kicsúszott a kezéból a golyó, és az imbolygott balra, mald kicsit jobbra,
majd ismét balra és jobbra, hogy lassan ment a golyó, attól lehetett
tartani, megáll útközben, ... pedig dehogy is állt, prímán felborította
valamennyi bábut, ...hogy T. doki rájött, n
em biztos, hogy neki kell
futnia, nem szabad tulvállalkozni, hát helyből gurított, még gyengébbet,
hogy a golyó néhány centire a bábuktól le állt, majd ki tudja, hogy mitől,
ismét elindult, és minden babát ledöntött, . . . hogy T. doki felbátorodva a
köve
tkezőt lábbal gurította, de csak úgy lazán, a talpa alól kislisszantva,
...hogy minden baba feküdjön, hogy pálinkát követelve a következőt már
sarokkal irányította, persze megint minden bábu lefeküdt, . . . hogy
unottan hátrafordult, és mint aki csak a zse
béből kiejtette volna, úgy
indította el a golyót, . . . persze tarolt, . . . hogy már egymást tiporták
az emberek, hogy ilyen nincs is, . . . de bizony volt és heccból lefeküdt a
pályára T. doki, és úgy fekve, picit lazán megindította a golyót, hogy
megint
taroljon, ...aztán fejjel tolta meg picit, persze mind ledőlt, aztan
megkérte az igazgató hároméves gyerekét, Puncikát, ő dobjon helyette, ...és
Puncika kiejtette a golyót, de T. doki szúrós szemmel hátulról irányitotta
hogy aztán persze valamennyi bábu l
efeküdjön, . . . hogy az emberek a
vállukon vitték el T. dokit, aki nem szűnt pálinkát inni és közben
hangoskodott, semmi ez, ennél ő még többre is képes, és időben érkezett mert
valami sakkmester garázdálkodott az asztalok körűl, éppen a 132 dolgozót
matt
olta, gyalázta meg, hogy az emberek kérlelték T. dokit, hogy tegyen már
valamit, és T. doktor azt tette, hogy a lába mellé pálinlás kupicákat
állított, hogy mindenki azt várta , a bástyákkal nyomul, de helyette csak
nyomatta a pálinltákat, ...........és tal
án ötöt-ötöt léptek, amikor T.
doktor hátat fordított a táblának, hogy kurjantson, unom, legyen kis
izgalom, és hátrafordulva kezdte a lépéseit diktálni, sőt követelte, hogy
még 24 táblát állítsanak fel (persze sötét és világosat fele-fele arányban
és T. doktor a medencébe vonult, hogy onnan kiabálja, hogy huszár gé hat,
esetleg torony há három, ...hogy azért a medencében sem feledkezett meg
magárol, amikor már nagyon zsibbadt, a medence aljárol
bugyogta, hogy gyalog e négy , . . . és a sakkmesterről már dő
lt a víz, és
T. doki harsogott, vezér e hét matt, huszár gé hét matt, . . . és így
tovább, mid a további huszonhárom táblán bemattolta a sakkmestert, aki
lányos zavarában még a kialkudott fellépti díját is a pénztárnál hagyta.
De a személyi kultuszt kerülv
e, feledjük picit T. dokit aki gyorsan nyert
valami ultiversenyt, bár a szemüvegét otthon felejtette, anélkül pedig
szinte vak, megnyerte a futóvad-lövést, és persze nyert pingpongban,
lengőtekében, bocsában, és nyilván nyerte volna az úszószámokat is, de

amikor meglátták petyhüdt testét a rajtkövön, azonnal mindenki visszalépett,
szóval Vankó bátyánk rájött, nem igazán sportolna, hogy életében nem futott
még két métert sem, miért most kezdené, hát jó Misink a konyhában maradt, és
ügyesen hagymát pucevált,
aztán paradicsomot, paprikát szeletelt, és azon
mesterkedett, hogyan imádkozza le a konyhában serénykedő szép Kukknéről a
bikini felsőt, próbálta Misi bátyánk szép szóval, kicsit itatgatta is
Margitkát, és még udvarolgatatott, hogy egyszer élünk, és olyan
kevés ideig,
és olyan kevés a szeretet az emberekben, és megint csak tőltögetett a szép
Kukknénak, aki a nagy melegben kezdett elgyengűlni, és amikor Vankónak
hátatforditva elkezdett a lecsóhoz kolbászt szeletelni, és Vankó szorosan a
hátamögé állt, hogy
Margitka, Margitka, hú de meleg van, ezen én tudok
segiteni, és ügyes mozdulattal kikapcsolta a cicifixfelsőt, hogy Margitka
ijedten felsikitiott, hogy Vankó búgja és tóditsa, Margitka, tanulja meg,
tisztességes úriasszony nem vesz tudomást arrol ami a hát
amögött tőrténik,
nem fordúl hátra, ha kiabálnak, ha megfogják a fenekét, soha, érti a leckét,
értem suttogta Kukkné, és tényleg nem nézett hátra, hagyta. Így aztán Vankó
hátulról ügyesen tapicskolta, majd a bikini alsót is ügyesen leimádkozta,
hogy csak k
icsivel kezdett el gyorsabban kolbászt darabolni, amikor a jó
Vankó szorosan mögé állt, hogy még egyszer rákérdezzen, Margitka ugye maga
tisztességes asszony nem forog, nem forgok lihegte Margitka. És akkor az
történt, hogy vállalati mercédesszel megjött a
főnök is, hogy hú még nincs
foci, micsoda marhaság ez, válogatni kezdett a főnök, hogy te, te, te velem
vagy, és mondhatni összeállitott egy remek kis csapatot, ... és biztos
rettenetes módon el is verik az ellent, hacsak a pályán nem mindig a főnök
akara
ta dominál, hogy csak annyit lehetett hallani, hogy ide, ide, add már,
te barom, . ........ . és azt, hogy passz, add nekem, mert keresztre
feszítelek, ..........és a főnök minden labdát magának követelt, és még a
gólvonalból is őt keresték a labdával, ami
t ő aztán elügyetlenkedett, hogy
harsogja megint, ne add mögem, te vadparaszt, ...és ennek okán sokáig gól
nem is esett, csak egy-egy kóbor előreívelés, ami minden kapusnak csemege,
de kacska kezű Matyi, aki szintén utál rohangálni és ennek okán a kapuba
á
llt, épp elkalandozott, a partvonalon hagyott mobiltelefonja csörrent meg,
hát kiugrott, hogy felvegye, . . . és az a szerencsétlen labda a kapufáról a
hálóba csorgott, hogy kacska kezű felemelje kacska pracliját, hogy kapás
volt, bocsesz, ..........aztán
már csak egyszer hagyja el a gólvonalat, ahol
keresztbe vetett lábbal bagózott, kiugrott egy fröccsért, poharat mégsem
akart a kapuba vinni, az balesetveszélyes hát kapott mégegyet hogy harsogjon,
többet már nem kapok, . . . és tényleg ezentúl bravúrt bravú
rra halmozott
hogy elöl meg Bingó ráunjon a vacakolásra, három ragyogó gólt vágott a
harmadik a kaput is összedöntve összerombolta, hogy a főnök szóljon, hogy
akkor ennyi
, menjünk enni, . . . de a konyhán kis baj történt, Kukkné
Margitka rájött, ő tényleg nagyon tisztességes, és tényleg semmire nem
fordult hátra, hát jó Misi bátyánk ragyogóan letesztelte többször, ígyen
történt, hogy az a ragyogó lecsó elfőtte a levét és aztán szépen
odakozmált, elszenesedett, . . . hogy az éhezőknek zsíros kenyeret kente
k,
és rá hagymát, ........hogy a további éhezőknek egy közeli étteremből
pizzát és túrós csuszát hozattak, ...aztán kajával, itallal a medencébe
vonultak, ahol remek lovacskázás, seggre pacsizás kezdődött, . . . és ahogy
esteledett, bizony rettenetesen for
rt a rnedence hogy abban a vízben egy
szűz lány csak egyetlen tisztesseges mellúszó tempót tesz, már attól
teherbe zuhant volna, . . . hát még ivott bent a népség , hogy az urak olyan
részegek lettetek nem bírtak kimászni a medencéből, hát leeresztették a
vizet, és ugyan igyekeztek kifelé, . . . hogy valami közeli borozóban
folytatódjék a sportnap , hogy előbb csak nótázzanak, és úgy harsogott a
borozó hogy háromszor küldték rájuk a rendőröket, akik rájöttek, amíg vér
nem folyik nekik itt nincs dolguk, . .
. de vér nem folyt ellenben a
tisztelt férfiközönség azt a játszotta , hogy elvette a cigányoktól a
hangszereket, és esztrádot adtak, ....majd jobb jutott eszükbe, egymást
kezdték szódával, borral locsolgatni, . . . ezt is elunták, mobilon
lányokat rendeltek, hogy a lányok rnind lengébben öltözve az asztalokon
táncoltak, ...hogy még jobb jusson az eszükbe, és a lányokat kezdték borral
locsolgatni, és a bort szépen, ügyes mozdulatokkal lenyalogatni, ...hogy
újabb és újabb borok gurultak le a torkokon, hogy a
főnök már hatodjára
indult rókázni, hogy miközben bokálkodott, Vejteyt magához intette, hogy
hej, Vejtey azt hittem, nálad hülyébb , unalmasabb alak nincs is, már
ennek okán ki is akartalak rúgni, de mondhatom, tévedtem, akinek ilyen remek
barátai vannak,
és akkor éppen Vankóra mutatott, aki a cimbalmon feküdt, és
ordibált, hogy volt egy
gitáros, a Radics, az, ha kellőképpen beindult, a nyelvével, a fogával
gitározott, no, de hat húron pendült, hat húr, az is valami, na ezt
hallgassátok, marhák, kiabálta, és a nyelvével a húrokat pilinckázva
hibátlanul eljátszotta a boci-boci tarkát, de olyan pattogósra vette a
formát, a fiúk önkéntelenül egymásba karoltak, és kezdődött olyan vad
körtánc, amit legfeljebb Csontváry képeken láthatunk, hogy a fönök is
befejezz
e a rókázást, és mélyen Vejtey szemébe nézzen, hogy egyszóval azt
akarom mondani hogy akinek ilyen remek barátai vannak, az maga is remek
ember, remek munkaerő, egyszóval elő vagy léptetve, megemelem a fizetésed
....hogy Vejtey a fiúkhoz lépett, hogy fiúk
köszönöm, hogy vagytok nekem.
És ennél többet én sem mondhatok.
Hinta